Головна arrow Наше місто arrow История arrow І ниви багаті, і смерть у хаті
І ниви багаті, і смерть у хаті Печать
Автор Газета "Город А"   
18.12.2011 г.

Закінчення.

Сьогодні, коли виповнюється 80 років штучному голодомору, влаштованому злодієм Сталіном і його посіпаками, неза­лежна Україна схиляється у скорботі пе­ред мільйонними його жертвами і перед тими, нині уже нечисленними страждаль­цями; котрим поталанило вижити в страшні 1932-1933 роки.

З наближенням"посівної кампанії" 1933 року станови­ще в районі все більше заго­стрювалося:насіннєвого фонду не було. Між тим в по­станові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 23 вересня1933 року вказувалося:

"Перше:відхилити всі про­позиції про видачу насіннєвої допомоги. Друге: попередити, що в поточному році ні радго­спам, ні колгоспам насінпозичка не буде видаватись ні для озимої, ні для ярової сівби".

Отже, засівай ниви, чим хо­чеш! Посівні кампанії затягу­валися часом аж до жнив з виконанням плану лише на 40% по району, а в окремих селах тільки на 23%.

В доповідній секретаря Охтирського РПК секретареві Харківського облкомітету КП(б)У т.Терехову від 18.06.32 р., наприклад, зга­дується про продовольчі труд­нощі: "С окончанием хлебоза­готовок, и особенно после мобилизации семенных фон­дов, мы вплотную подошли к тем сравнительно неболь­шим фондам, которые име­лись по колхозам, и это не могло не вызвать уже в пер­вых числах мая месяца изве­стного затруднения с хлебом в большинстве колхозов. Со­знавая общие хлебные затруднения,я считал лично преступным обращаться за помощью, учитывая, что ряд районов находится еще в более тяжелом со­стоянии и потому принял всевозможные меры: как мобилизация внутренних резервов, уменьшение вы­дачи и исключительно ра­ботающим в поле в брига­дах, усиление контроля за расходованием хлеба (ско­рее -сурогата). Но в данный момент я исчерпал все воз­можности... настойчивые требования колхозников удесятирились... в моём распо­ряжении имеется лишь 1500пудов всяких отходов, сего хватит продержатся несколь­ко дней, есть случаи"заболе­вания цингой и опухшие". Далі секретар просить допо­могти - отримати мінімальну кількість хліба - 7000 пудів, "что дало бы возможность кое-как дотянуть до оконча­ния обработки бурака".

В кінці квітня район всеж-таки отримав проддопомогу -3700 пудів, що надійшла з об­ласті. Три тисячі пудів відвели для колгоспів, а одноосібни­кам - 700 пудів.

Зрозуміло, що така мізерна кількість хліба не могла якось вплинути на поліпшення тієї жахливої ситуації, яка скла­лася весною 1933 року. Люди вмирали цілими сім'ями.

В документах Охтирського РПК збереглися таємні інфор­маційні листи оперуповноважених ДПУ з місць за лютий-березень 1933 року, в яких наводилися вражаючі факти голоду: "В с.Литовке 16 фев­раля умерло 10 граждан из-за употребления в пищу хле­ба из гнилой шелухи. Этому в районе не поверили, органи­зовали проверку и заключи­ли,что это были провокации на голодную смерть, в 10 гро­бов, которые стояли на клад­бище как свидетели этой страшной трагедии, и их не закапывали - это не что иное, как проделки правления кол­хоза и сельского совета, а по­этому было решено принять меры по ликвидации таких явлений". Документ страхітливий не тільки тим, що упродовж дня померло 10 чоловік від голоду, а й тим ставленням до цього факту з боку партійного керівництва.

Біда приходила в кожну оселю. Страждали дорослі, старі, а особливо - діти, і не лише в сім'ях.Тільки з 21 квітня по19 серпня 1933 року комісією по боротьбі з без­притульністю нараховано мертвими 814 дітей!

Незахищене, без­правне селянство 30-х років минуло­го століття, аби пережити ті страхіття, яку мати волю, щоб винести знущання! І, взагалі, як можна було вижити, коли, наприклад,мешканець села Литовки - Григорій Логвиненко, виробивши в колгоспі 761трудодень, не отримав жодного кілограма хліба, а ще завинив державі 42 кг (!).Хіба ж така доля лише у Логвиненка? Вона у тисяч і тисяч людей нашого благодатного краю.

А скільки по всій Україні!?

Олександр Галкін, краєзнавець, член Національної спілки журналістів України

P.S. Вислід виконано за ма­теріалами обласного Дер­жавного архіву.

 
kylymy_150523.jpg

bezp_181120.gif

express.gif

pam_100221_02.jpg

bud_250323.jpg

brus_110423_02.jpg

pesok_220823_01.jpg