ЗВІЛЬНІТЬ НАЧМЕДА, БО ДІСТАВ
Автор Газета "Город А"   
27.01.2011 г.

ImageДоцільність перебування Ігоря Яремовича Греська на посаді заступника головного лікаря з медичної частини розглядалася на чергових зборах лікарів, що відбулися минулої середи. 18 січня на ім'я головного лікаря Охтирської ЦРЛ надійшло відповідне звернення ініціативної групи. Колективне звернен­ня (за підписами майже ста чоловік) з вимогою розглянути доцільність перебування Ігоря Греська на займаній посаді бу­ло надіслано й міському голові Охтирки Олегу Касьяненку.

Секретар зборів, завідувач Інформаційно-аналітичного відділу КЗ "Охтирська ЦРЛ" Олександр Міщенко зачитав текст колективного звернення. У ньому, зокрема, йдеться про те, що Ігор Яремович Гресько, перебуваючи на такій високій посаді, як заступник головного лікаря з ме­дичної частини, постійно принижує лікарів та середній медичний персонал, підвищує голос на підлеглих та ображає їх не тільки у своєму кабінеті, а й на різноманітних засіданнях і на­радах, у присутності інших лікарів. Нерідко переходить на крик, гупає кулаком по столу. Своїми діями він не тільки заважає лікарям нормально працювати, а й спонукає їх відмовлятися від займаних посад, що, на дум­ку авторів скарги, призводить до погіршення якості медичного обслуговування населення. Більше того, у зверненні йдеться про те, що І.Я. Гресько, користуючись службовим стано­вищем, нерідко втручається у складання графіку чергувань з метою власної вигоди. Автори колективного звернення вважають, що І.Я. Гресько, не маючи авторитету серед колег, не повинен перебувати на посаді за­ступника головного лікаря з медичної части­ни і надалі. Відтак просять міського голову припинити "панування" І.Я. Греська. І додають - більшості лікарів, що вже поставили свої підписи, погрожували звільненням.

Далі були виступи. У встановлені регламен­том п'ять хвилин вкладалися не всі. Першим до присутніх звернувся лікар-ортопед Павло Петрович Кузьменко: "Ініціатором колектив­ного звернення до міського голови щодо доцільності перебування Ігоря Яремовича Греська на посаді заступника головного ліка­ря з медичної частини був я. Це не було за­здалегідь спланованою акцією, а сталося за кілька днів. За кілька днів під цим звернен­ням підписалося майже сто чоловік, які не хо­чуть працювати з І.Я. Греськом, бо не довіря­ють йому. Він постійно принижує лікарів - людей з вищою освітою, людей, котрі рятують життя. І це не порожні слова. Втім, кожен ска­же за себе. Наостанок додам, що особисто я боюся за своє життя та життя своїх рідних".

Натомість Володимир Михайлович Моісеєнко, головний лікар Кардашівської амбулаторії загальної практики сімейної ме­дицини, за своє життя не боїться. Він вважає, що заступник головного лікаря з медичної частини просто знахабнів. І пропонує своє бачення розв'язання даного конфлікту. Далі - пряма мова: "Враховуючи те, що на ім'я міського голови надійшло колективне звер­нення лікарів щодо доцільності перебування І.Я. Греська на посаді заступника головного лікаря з медичної частини, пропоную створи­ти спеціальну комісію, яка б перевірила на­ведені у зверненні факти, після чого реко­мендувала головному лікарю прийняти відповідне рішення. А ще - створити тимчасо­ву депутатську комісію, яка б паралельно опитувала людей щодо підтвердження чи за­перечення викладених у зверненні фактів. Хоча, як на мене, І.Я. Греську простіше було б написати заяву за власним бажанням І про­довжувати працювати в ЦРЛ лікарем-хірургом".

Того вечора охочих виступити знайшлося чимало. Кожен наводив конкретні приклади грубого ставлення до медичних працівників з боку начмеда. І усі були солідарні в тому, що І.Я. Гресько в подальшому не повинен працю­вати на посаді заступника головного лікаря з медичної частини.

Пізніше до присутніх звернувся го­ловний лікар Охтирської ЦРЛ Ю.Г. Дульський, який усю провину за неправомірні дії свого заступника з медичної частини взяв на себе. "З цього приводу мав розмову з Ігорем Яремовичем, під час якої порадив йому добровільно написати заяву. Але він відмовився. Ще мені прикро, що увесь цей час ви мовчали, а сьогодні вислов­люєте свої претензії. Чому ви мовчали? Чому ніхто з вас жодного разу не прийшов до мене і це розповів про ці Інциденти. Невже так важко було написати заяву на моє ім'я та за­реєструвати її у секретаря? Упродовж наступ­них 10 днів ми б її розглянули і, якщо треба, застосували відповідні міри. Але цього не бу­ло зроблено. Тому сьогодні усю провину за дію І.Я. Греська я беру на себе. І, якщо треба, можу написати заяву...", - зазначив у своєму виступі Ю.Г.

На це депутат міської ради Федір Федоро­вич Кіселар відреагував миттєво: "Написати заяву - простіше за все. Та ми сьогодні не для цього зібралися. Наразі більшість лікарів ви­явили недовіру до заступника головного ліка­ря з медичної частини. Що заважає звільни­ти цю людину з займаної посади? А брати на, себе вину за чиїсь неправомірні дії не варто. Ви, як головний лікар, і без того несете відповідальність за своїх підлеглих. Вважаю, що питання щодо доцільності перебування І.Я. Греська на посаді начмеда необхідно вирішити сьогодні і зараз. Задля цього ми, зрештою, і зібралися".

В.М. Моісеєнко до цього додав: "Якщо я правильно зрозумів, на сьогодні головний лікар не має юридичного права напряму звільнити свого заступника. Однак чинним трудовим законодавством передбачено по­рядок звільнення посадових осіб, до яких на­лежить І.Я. Гресько. На підставі колективного звернення, що було надіслане міському го­лові, головний лікар має право винести тому ж таки начмеду сувору догану. А це перший крок до майбутнього звільнення".

Пізніше між депутатом міськради Федором Кіселаром та юристом КЗ "Охтирська ЦРЛ" виникла не менш цікава дискусія. "У трудово­му законодавстві, якщо я не помиляюся, є та­кий пункт, яким передбачено звільнення осо­би у зв'язку з недовірою...", - почав Федір Федорович. "Дійсно, такий пункт у трудовому законодавстві України є, - відповіла юрист. - І стосується він винятково посадових осіб. І.Я. Гресько є посадовою особою, але не все так просто. Ми розглянули колективне звернен­ня лікарів щодо доцільності перебування Греська на посаді заступника головного ліка­ря з медичної частини, підготували на нього відповідь. Що стосується подальших дій, вони будуть. Але зрозумійте, на сьогодні головний лікар не має права напряму звільняти своїх заступників. Є звернення, підписи. Але це просто слова. Адже трапляється так, коли лю­дина підписалася під чимось, а згодом - відмовилася від своїх слів. Більше того, аби звільнити посадову особу у зв'язку з не­довірою, має бути не менше половини го­лосів. Сьогодні під зверненням підписалася більша половина лікарів, але де гарантія, що деякі з них вже завтра відмовляться від своїх підписів?".

У свою чергу В. Моісеєнко поцікавився у юриста: чи головний лікар має право на підставі колективного звернення винести на­чмеду сувору догану. Відповідь була стверд­ною. "Так у чому, власне, проблема? Нехай зробить це!", - підсумував Володимир Михай­лович.

У ситуації, що склалася, на думку міського голови Охтирки Олега Касьяненка, Ігорю Яремовичу Гресько краще було б добровільно написати заяву. "Коли я отримав ваше звернення і прочитав його, це одне. А коли сьогодні почув ваш го­лос, ваш біль, ваші нарікання - це зовсім Інше. Я повністю на вашому боці. Зрозумійте, будь-яке підприємство чи організація - це як живий організм. I якщо у цьому організмі якась деталь дає збої, гальмує процес роз­витку, від неї треба позбавлятися. Є й Інший бік медалі - людський фактор. Як на мене, будь-якому мужчині не личить ображати жінок. Це, зрештою, низько. Тому, підкрес­люю, я повністю на вашому боці. Єдине, хочу, аби уся ця процедура була юридично пра­вильною. І вирішити це питання необхідно у вкрай короткі терміни", - зазначив, звертаю­чись до учасників зборів, Олег Касьяненко.

Ігор Івахненко

P. S. Наразі, як повідомили у адміністрації Охтирської ЦРЛ, І.Я. Гресько перебуває на лікарняному. Відтак вислухати його думку з приводу цієї ситуації нам не вдалося.


Звернення лікарів

Image Image

Обсуждение на форуме Ахтырского Портала

Репортаж НТН