„КНИГА ЧУДЕС" ОХТИРСЬКОЇ ЧУДОТВОРНОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ Печать
Автор Город А   
13.12.2006 г.
Після виходу в газеті "Город А" статті "Ікона, що прославила наше місто" дехто з моїх знайомих під час зустрічі цікавився окремими моментами публікації, що дало мені підставу думати - стаття знайшла свого читача. В основному питання стосувалися "Книги чудес" Охтирської чудотворної ікони Божої Матері, тож я і .вирішив продовжити розповідь про ікону, яка більш ніж два з половиною століття тому зробила Охтирку місцем паломництва тисяч і тисяч жителів Росії, які в свою чергу рознесли славу про наше невеличке провінційне місто в найвіддаленіші куточки Російської імперії. Саме про це і свідчить "Книга чудес", яку в 1743 році почав вести священик Данило Васильович Полянський і завдяки якій ми сьогодні маємо змогу уявити собі події, які відбувалися в той далекий для нас час.

В зв'язку з проведенням слідства над священиком Данилом Васильовичем Полянським на вимогу слідчих комісій було зроблено кілька копій з "Книги чудес", які були передані з іншими документами в Білгородську Консисторію, Священний Синод, інші організації, які брали участь у розслідуванні справи Данила Полянського. Саме з цієї причини в різних музейних фондах України, Росії, а можливо і за кордоном, можуть зберігатись рукописні копії "Книги чудес". На сьогодні встановити, яка з цих копій є оригіналом неможливо, бо місце перебування їх невідоме. Відомо лише, що один екземпляр "Книги чудес" тривалий час зберігався в бібліотеці Охтирського Покровського Собору, саме її використав при написанні своєї книги "История явлення Ахтырской чудотворной иконьї Божіей Матери и Соборнаго Покровскаго храма, где она ныне находится " протоієрей Игнатій Клементьєв (священнослужитель Охтирського Покровського Собору з 1853 року - А.З. ). Перше видання цієї книги побачило світ в 1862 році в Харкові, друге було видане в Санкт-Петербурзі в 1879 році.

Автору цих рядків знайоме друге видання книги, датоване 1879 роком і надруковане "В Типографії Втораго Отделенія Собственной Е.И.В. (Ея Императорскаго Величества -А.З. ) Канцелярії. Те, що книга була видана вдруге, причому в типографії, яка належала царській сім'ї і мала гриф "От Санкт-Петербургскаго Комитета Духовной Цензури печатать дозволяется. Санкт-Петербург. Января 31 дня 1879 года. Цензор, Архимандрит Иосиф" свідчить про те, що слава Охтирської ікони Божої Матері на той час була в зеніті, навіть самі вінценосні особи всіляко сприяли поширенню цієї слави. Перший запис про чудеса Охтирської чудотворної Ікони Божої Матері в "Книзі чудес" було зроблено 16 січня 1743 року, останній запис під номером 324 було зроблено в 1774 році, Ігнатій Клементьєв в своїй книзі починає вибірково друкувати чудеса, які відбулися при іконі Охтирської Божої Матері, з номера 5, тож авторові цих рядків довелося скористатися іншими джерелами, щоб дізнатися про що йшла мова в перших записах "Книги чудес". Далі, шановний читачу, ви маєте змогу прочитати текст, взятий з "Книги чудес" практично без змін:

1743-го Года. Чудо 1-е.

Генваря 16-го дня. Самьій оньїй обретший Икону Священник Даніил имел у себя дочь Марію страдающую сильною трясевицею. Он желая испитать истину бывшаго ему во сне о воде явленія, в самое время страданія его дочери, напоил оною тою водою, которая по напоєній немедленно уснула, и после пробудившись от сна обьявила отцу своєму Даніилу, что видела она во сне Пресвятую деву во одеянии прекрасном разноцветном, каковаго умом человеческим вообразить и постигнуть не можно. От тогож часа оная дочь Марія не чувствуя уже болезни, сделалась совершенно здорова.

Чудо 2-е.

Тогож числа. Города Ахтырки жителя Лозыки дочь имевши таковую же болезнь по употреблении таким же образом вышеупомянутой воды зделалась свободною от прежняго болезненнаго ея страданія.

Чудо 3-є.

Тогож числа. Житель Города Ахтьірки иконописец Іоанн, которому от Священника Даніила поручена была Ікона для поправления, имел у себя дитя так же жестоко страдающее трясевицею. Он, имея в то время Икону в доме своем, сам омыл ея чистою водою, и оною водою болящее дитя своє напоил и лицо умыл, от чего оное дитя тогож часа зделалось совершенно здорово, и навсегда от болезни своей свободно.

Чудо 4-е.

Февраля 18 числа. Города Ахтырки житель мещанин Петр Соляников болел сильно очима, по промитій же целебною от Святыя Іконы водою почувствовал в болезни своей облегченіе, получил первобытное здравіе и безпрепятственное зреніе.

Чудо 5-е.

Тогож числа. От дому Константина Григорієва сына Чуприны женщина Агафія будучи вовсе слепая, пришедши к Богоматерной Іконе с провожатым, когда промыла очи свои взятою от чудотворной Іконьї водою, прозрела светло.

Чудо 51-е.

Июня 10 числа. Города Котельвы жителька женщина Мотрона Безсмертная Страдавшая от духа нечистого длительное время, будучи при Іконе Божія Матери получила свободу от болезни своей, и здрава потом возвратилась обратно в дом свой.

Чудо 73-е.

Июля 11 числа. Гадяцкого полку местечка Комышной жителя Григорія Моренца жена Татіяна, имевшая нестерпимую болезнь в самом горле, принявши внутрь себя часть святой от Іконьї Божія Матере воды в тоже самое время получила исцеление.

Чудо 90-е.

Августа 24 числа. Лейбгвардіи Измайловского полку отставной каптинармус Михаил Сидоров сьін Левшин, будучи на поклоненіи пред Ахтырской Божія Матере Іконою обьявил бывшіе с ним действие таково: бьіл он попущеніем Божіем чрез пять лет в таком беспамятстве, что при всегдашнем страхе бегал от людей, устранялся церкви Божіей, и найболее пребывал в лесах и пустых местах, но когда люди начали ему говорить о чудотворних действіях происходимых от Ахтырской Божія Матери Іконьї, и советовать отправиться ему к ней, то при самом слушаніи его о том, вдруг пришол в совершенный разум, и почувствовал совершенное исцеление, за что ньіне приносит должное благодарение, по совершеніи котораго, благополучен во всем возвратился в дом свой.

Продовження буде

Анатолий Залавский

 

express.gif

voda_230320.jpg

kovrolin_201020.jpg

Загрузка...

Реклама