Реклама

Главная arrow Наш город arrow Земляки arrow Скульптор Юрій Линник
Скульптор Юрій Линник Печать
Автор Газета "Лидер"   
30.05.2011 г.

Серед уславлених імен, що дала, чи не всьому світові, наша рід­на Охтирка, чільне місце займає і ім'я талановитого скульпто­ра Юрія Линника, вихованця Охтирської середньої (колись ім. Леніна) школи. Перші піз­нання в малюванні отримав він у гуртку образотворчого мистецтва нашого міського Будинку піонерів (нині Охтирський міський центр дитячої та юнацької творчості). Після закінчення школи, в 1936 році Юрій Линник сам уже тут керує ізостудією. Підтримуючи й тісний зв'язок з Охтирським місь­ким краєзнавчим музеєм, виконав у свій час чимало його замовлень. Муляж селянина з сохою ще до не­давнього часу зберігався. Але час немилосердно поставився до того виробу і вимагав доброї реставра­ції. Брак коштів ні за радянської влади, ні пізніше не дозволив того зробити. Десь, мабуть, у 1990-сті роки, той муляж був переданий ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, яка влаштову­вала якийсь краєзнавчий куточок. Гімназії ж був переданий бюст Я.І.Щоголєва, він був масивний і важкий (в музеї є того ж автора менший).

З дитячих років Юрій Линник цікавиться скульптурою. Пізніше, вже спілкуючись з майстрами цьо­го виду мистецтва, назавжди зако­хався в нього.

...Ішов 1943 рік. В м. Ташкенті була організована художня ви­ставка «Два роки війни». Серед виставлених робіт була й скуль­птурна група, перед якою довго затримувалися відвідувачі. На­зивалася вона «До останнього патрона». В ній відбивався по­двиг радянських солдатів, вірних військовому обов'язку. Художник зумів передати велич ратної сла­ви солдата - стояти на смерть. Таку композицію міг зробити тільки той, хто сам був солдатом. А скульптор дійсно був солдатом. Скромний, ніким не помічений, стояв він тут же, спираючись на милиці, - Юрій Кирилович Лин­ник. Прізвище скульптора, котрий вперше виставив свою роботу, нікому не було відоме. Але його успіхові раділи щиро товариші по госпіталю, прості воїни, що поба­чили в скульптурі себе.

Тоді ж у 1943 році, його робо­тою зацікавився один з генералів. За його порадою і рекомендаці­єю, ще не повністю одужавши, Линник вступає до інституту ім. І.Рєпіна при Академії художеств СРСР. Важкими були роки навчан­ня, часто відкривалася рана. Але було бажання і наполегливість, були друзі, товариші. У 1951 році Линник успішно закінчує інсти­тут по відділу скульптури. Його дипломна робота «Пушкін в Ми­хайлівському» була виставлена в музеї Академії художеств і в музеї Пушкіна (повторний екземпляр).

З величезним натхненням роз­почав свій творчий шлях Юрій Линник. В щоденній роботі від­чував він допомогу не лише своїх друзів і товаришів, а й державних інституцій, які, треба визнати, ба­гато уваги приділяли молодим та­лантам. За рішення Ленінградської ради, наприклад, Линнику надана простора майстерня в центрі міс­та, на вулиці О.Герцена і створені всі умови для творчої праці. Від­повідь на таке піклування могла бути одна - невтомно трудитись.

І Юрій Кирилович Линник тру­дився, як мовиться, від зорі до зорі. Його роботи представлялися на 9-ти виставках ленінградських художників і скульпторів. Його роботи виставлялись на Всесо­юзній художній виставці в 1952 році. На виставці, присвяченій 200-річчю Академії художеств, був виставлений виконаний Линником скульптурний портрет Т.Г.Шевченка. А скульптурний портрет Д.Менделєєва взяла собі Державна публічна бібліотека іме­ні Салтикова-Щедріна в Ленінгра­ді (нині Санкт-Петербург).

Не забував Юрій Кирилович Линник про рідну Охтирку. Хоч і перевантажений був у Ермітажі та в його реставраційних майстер­нях, він кілька разів відвідував її. З хвилюванням зустрічався з худож­никами - майстрами аматорами. Останній раз Юрій Кирилович гос­тював у Охтирці в 1963 році. Тоді теж були зустрічі з учнями школи № 1, педучилища, з місцевими по­етами. Тоді ходив з ним до нашого художника П.І.Малахова, котрий здається, працював над картиною «Визволення Охтирки».

Як склалося творче життя на­шого талановитого земляка пода­лі? Це хочу дізнатись і я. Тому че­каю з Санкт-Петербургу відповідь на свій запит, направлений в і рудні 2010 року. В разі позитивного вирішення цього питання, поділюся й з тобою, шановний читачу!

Олександр ГАЛКІН

 
gem-620120.gif

bezp.gif

Реклама
Реклама

express.gif

Реклама
Реклама

voda_230320.jpg

electro.jpg

Загрузка...

Реклама